Нормативно-правова база

 
 

Нормативно-правова база

 

Міністерство освіти і науки України 

 Закон України "Про освіту"  

 

 Закон України "Про повну загальну середню освіту"

 

 Закон України "Про дошкільну освіту"

 

 Закон України "Про позашкільну освіту"

 

 Національна доктрина розвитку освіти 

 

 Конвенція про права дитини

 

 Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа)

 

 Державний стандарт початкової освіти

 

 Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти

 

 Порядок переведення учнів закладу загальної середньої освіти на наступний рік навчання

 

 Положення про золоту медаль "За високі досягнення у навчанні" та срібну медаль "За досягнення у навчанні"zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

 

 Регіональна програма поліпшення вивчення української мови у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин  (Дніпропетровська область)

 Програми поліпшення вивчення української мови у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин на 2008-2011 рокиosvita.ua/legislation/Ser_osv/953