КЗО "СЗШ №76" ДМР з вивченням французької мови

 

Нормативно-правова база

 
 

Нормативно-правова база  Міністерство освіти і науки України 

 Закон України "Про освіту"zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi  

 

 Закон України "Про загальну середню освіту"zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

 

 Закон України "Про дошкільну освіту"zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

 

 Закон України "Про позашкільну освіту"zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

 

 Національна доктрина розвитку освіти zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

 

 Державна програма "Вчитель"zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

 

 Конвенція про права дитиниzakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

 

 Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа)osvita.ua/legislation/Ser_osv/2712

 

 Державний стандарт базової і повної середньої освітиzakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

 

 Державний стандарт початкової загальної освітиzakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

 

 Концепція державного стандарту спеціальної освіти дітей з особливими потребами

 

 Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освітиzakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0566-11

 

 Інструкція про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освітиzakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

 

 Положення про золоту медаль "За високі досягнення у навчанні" та срібну медаль "За досягнення у навчанні"zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

 

 Регіональна програма поліпшення вивчення української мови у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин  (Дніпропетровська область)

 Програми поліпшення вивчення української мови у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин на 2008-2011 рокиosvita.ua/legislation/Ser_osv/953