Сторінка психолога

  

 

Графік прийому громадян:

Четвер, 13:00-15:00

[email protected]

 

Зміст діяльності психологічної служби школи
Психологічна служба є частиною системи освіти, тому її основні завдання і функції виходять з місії системи освіти, задекларованих у статті 6 Закону України «Про освіту», принципів гуманістичного характеру освіти, пріоритету загальнолюдських духовних цінностей, життя та здоров’я людини, свободи розвитку особистості та адаптивності системи освіти до рівня і особливостей розвитку особистості. Відповідно, місія психологічної служби полягає у забезпеченні розвиваючого характеру освіти, тобто психолого-педагогічних умов для успішного вирішення завдань навчання та розвитку.
Основною метою діяльності психологічної служби є психологічне забезпечення та підвищення ефективності педагогічного процесу, захист психічного здоров’я дітей.

 

Основні завдання психологічної служби:
- сприяти повноцінному розвитку особистості учнів на кожному віковому етапі, створення умов для формування у них мотивації до самовиховання і саморозвитку, та подальшого професійного самовизначення.
- забезпечити індивідуальний підхід до кожного учасника навчально-виховного процесу на основі його психолого-педагогічного вивчення;
- здійснювати профілактику і корекцію відхилень в інтелектуальному і психофізичному розвитку учнів.
Таким чином, у 2019-2020 н.р. планується направити роботу психологічної служби школи на здійснення завдань:
· Забезпечення психологічного супроводу захиста прав дітей, в тому числі прав на прояв і повноцінний розвиток свого потенціалу не залежно від індивідуально-психологічних особливостей, інтересів та схильностей, рівня розвитку в цілому.
· Забезпечення психологічного супроводу створення умов комфортного розвивального освітнього середовища, орієнтованого на оптимістичну перспективу кожного учня;
· Сприяння захисту честі і гідності учнів та допомога кожному учневі у соціалізації й адаптації до соціального середовища шляхом оптимального розвитку його потенційних можливостей.
· Сприяння збереженню психологічного здоров’я дітей (особливо початкової школи) та формування здорового способу життя. Сприяння розвитку здоров’язберігаючих напрямків роботи у освітньому середовищі.
· Виявлення індивідуальних особливостей учнів з метою визначення порушень у процесі виховання, навчання та надання допомоги.
· Робота з учнями 1-х класів з метою надання допомоги під час адаптації до школи.
· Виявлення дезадаптованих учнів з метою допомогти їм виправити свій стан.
· Робота з учнями з метою надання допомоги під час адаптації до середньої школи ( 5-і класи).
· Робота з обдарованими учнями, учнями пільгового контингенту, та дітьми трудових емігрантів.
· Забезпечення психологічного супроводу учнів, які мають девіантну та делінквентну поведінку та профілактика правопорушень.
· Психокорекційна та розвивальна робота з учнями школи.
· Профілактична та просвітницька робота з метою попередження залежності підлітків та втягнення їх до тоталітарних сект, попередження насильства в освітньому середовищі
· Допомога учням у визначенні професійних нахилів та інтересів.
· Підвищення психологічної культури всіх учасників навчально-виховного процесу: консультативна та просвітницька робота з вчителями, батьками, учнями, та батьками майбутніх першокласників.
· Здійснення психологічного супроводу інклюзивної освіти.
 
Шановні батьки та педагоги, запам’ятайте!

 

- Якщо діти живуть в умовах постійною критики, вони навчаються осуджувати.
- Якщо діти живуть в умовах ворожнечі, вони навчаються насильству.
- Якщо дитину постійно висміювати, вона навчається зневажати себе.
- Якщо дітей постійно соромити, вони навчаються почувати провину.
- Якщо діти живуть в умовах толерантності, вони навчаються терплячості.
- Якщо дітей підтримують, вони навчаються впевненості в собі.
- Якщо вчинки дітей схвалюють, вони навчаються самоповаги.
- Якщо діти живуть в умовах справедливості, вони навчаються бути справедливими.
- Якщо діти живуть у безпеці, вони навчаються довіряти.
- Якщо діти живуть із визнанням, вони навчаються дружелюбності. Вони знаходять любов на землі.

 

З повагою до Вас практичний психолог,
Зеніна Олена Володимирівна!