КЗО "Середня загальноосвітня школа №76" ДМР

 


Освітні навчальні плани МОН, що використовує школа

 

 

Робочий навчальний план

початкової школи з українською мовою навчання

комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №76»

Дніпровської міської ради на 2019-2020 н.р.

 

1 клас - навчальний план для першого та другого класу з українською мовою навчання, складено згідно Державного стандарту початкової освіти та освітньої програми під керівництвом Савченко О.Я., затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 21.03.18 № 268

 

Освітні галузі

Навчальні параметри

Розподіл годин

у класах

1-Б

1-В

Мовно-літературна та

іноземна

Українська мова

7

7

Іноземна мова

 (англійська)

2

2

Математична

Математика

4

4

Я досліджую світ

Я досліджую світ

3

3

Мистецька

Музичне мистецтво

1

1

Образотворче

мистецтво

1

1

Технологічна

Технології

1

1

Фізкультурна

Фізична культура

3

3

Усього

19+3

19+3

Додатковий час на навчальні предмети,

Факультативи індивідуальні заняття:

1

1

ВАРІАТИВНИЙ СКЛАДІВНИК:

Українська мова

1

1

Гранично допустиме навчальне навантаження

на учня

20

20

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної та варіативної складових, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

20+3

20+3

 

 

 

 

 

 

Робочий навчальний план

початкової школи з українською мовою навчання

комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №76»

Дніпровської міської ради на 2019-2020 н.р.

 

1 клас – навчальний план для першого класу з українською мовою навчання, складено згідно Державного стандарту початкової освіти та освітньої програми «На крилах успіху» (науковий керівник А.Д.Цимбалару) для учнів 1-2 класів закладів загальної середньої освіти, затвердженої  наказом МОН України від 15.07.2016 р. № 834 відповідно до листа МОН України від 25.05.2018 №1/9-344(таблиця 1)

 

Освітні галузі

Навчальні параметри

Розподіл годин

у класах

1-А

Мовно-літературна та

іноземна

Мова навчання:

українська

7

Мова вивчення:

англійська

2

Математична

Математика

5

Природнича. Соціальна і здоров’язбережувальна Громадянська та історична

Всесвіт

3

Мистецька

Інформатична Технологічна

Арт-технології та

ІКТ

2

Соціальна і

здоровязбережувальна Фізкультурна

Фізична культура*

3

Усього

19+3

Додатковий час на навчальні предмети,

Факультативи індивідуальні заняття:

1

ВАРІАТИВНИЙ СКЛАДНИК:

Додаткові години для вивчення предметів освітніх

галузей, курсів за вибором,  проведення індивідуальних консультацій та групових занять «Мистецтво слова»

1

Гранично допустиме тижневе навчальне

навантаження учня

20

Загальнотижнева кількість навчальних годин,

що  фінансуються  з  бюджету  (без  урахування поділу класів на групи)

20+3

 

 

 

Робочий навчальний план

початкової школи з українською мовою навчання

комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №76»

Дніпровської міської ради на 2019-2020 н.р.

 

2 класи – навчальний план для першого та другого класу з українською мовою навчання, складено згідно Державного стандарту початкової освіти та освітньої програми під керівництвом Савченко О.Я., затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 21.03.18 № 268

 

Освітні галузі

Навчальні параметри

Розподіл годин у класах

2-А

2-Б

Мови і літератури (мовно-літературний компонент)

Українська мова

7

7

Іноземна мова (англійська)

3

3

Математична

Математика

4

4

Природознавство

Я досліджую світ

3

3

Мистецька

Музичне

мистецтво

1

1

Образотворче

 мистецтво

1

1

Технологічна

Технології

1

1

Інформатика

1

1

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

-

-

Фізична культура

3

3

Усього

21+3

21+3

Додатковий час на навчальні предмети,

Факультативи індивідуальні заняття:

1

1

ВАРІАТИВНИЙ СКЛАДНИК:

Мова національних меншин «Російська мова»

1

1

Гранично допустиме навчальне навантаження

на учня

22

22

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної та варіативної складових, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

22+3

22+3

 

 

 

 

 

Робочий навчальний план

початкової школи з українською мовою навчання

комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №76»

Дніпровської міської ради на 2019-2020 н.р.

 

3-4 класи – навчальний план початкової школи з українською мовою навчання згідно з Типовим навчальним планом початкової школи, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 №407, таблиця №1.

 

Освітні галузі

Навчальні параметри

Розподіл годин у класах

3-А

3-Б

4-А

4-Б

Мови і літератури (мовно-літературний компонент)

Українська мова

7

7

7

7

Іноземна мова (англійська)

2

2

2

2

Математична

Математика

4

4

4

4

Природознавство

Природознавство

2

2

2

2

Суспільствознавство

Я у світі

1

1

1

1

Мистецька

Музичне

мистецтво

1

1

1

1

Образотворче

 мистецтво

1

1

1

1

Технологічна

Трудове навчання

1

1

1

1

Інформатика

1

1

1

1

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

1

Фізична культура

3

3

3

3

Усього

21+3

21+3

21+3

21+3

Додатковий час на навчальні предмети,

Факультативи індивідуальні заняття:

2

2

2

2

ВАРІАТИВНИЙ СКЛАДНИК:

Мова національних меншин «Російська мова»

2

2

2

2

Гранично допустиме навчальне навантаження

на учня

23

23

23

23

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної та варіативної складових, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

23+3

23+3

23+3

23+3

 

 

 

 

Робочий навчальний план

з навчанням українською мовою

комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №76»

Дніпровської міської ради на 2019-2020 н.р.

5-7 класи – навчальний план закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою, згідно Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 №405, таблиця №1.

Освітні галузі

Навчальні параметри

Розподіл годин у класах

 

5-А

5-Б

6-А

6-Б

7-А

7-Б

Мови і літератури (мовно-літературний компонент)

Українська мова

3,5

3,5

3,5

3,5

2,5

2,5

Українська література

2

2

2

2

2

2

Іноземна мова (англійська)

3

3

3

3

3

3

Зарубіжна література

2

2

2

2

2

2

Суспільствознавство

Історія України

1

1

1

1

1

1

Всесвітня історія

-

-

1

1

1

1

Основи правознавства

-

-

-

-

-

-

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

1

1

1

1

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

1

1

Мистецтво

-

-

-

-

-

-

Математика

Математика

4

4

4

4

-

-

Алгебра

-

-

-

-

2

2

Геометрія

-

-

-

-

2

2

Природознавство

Природознавство

2

2

-

-

-

-

Біологія

-

-

2

2

2

2

Географія

-

-

2

2

2

2

Фізика

-

-

-

-

2

2

Хімія

-

-

-

-

1,5

1,5

Технології

Трудове навчання

2

2

2

2

1

1

Інформатика

1

1

1

1

1

1

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

1

1

1

Фізична культура

3

3

3

3

3

3

Усього

23,5+3

23,5+3

26,5+3

26,5+3

28+3

28+3

Додатковий час на навчальні предмети,

Факультативи індивідуальні заняття:

3,5

3,5

3,5

3,5

2,5

2,5

Факультативи за вибором:

 

«Психологія спілкування» (6)

1

1

1

1

1

1

Індивідуальні заняття:

 

Математика

1

1

1

1

1

1

Українська мова

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Англійська мова

1

1

1

1

-

-

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

28

28

31

31

32

32

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної та варіативної складових, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

27+3

27+3

30+3

30+3

30,5+3

 

30,5+3

 

 

Робочий навчальний план

з навчанням українською мовою

комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №76»

Дніпровської міської ради на 2019-2020 н.р.

8-9 класи – навчальний план закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою, згідно Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 №405, таблиця №1.

Освітні галузі

Навчальні параметри

Розподіл годин у класах

8-А

9-А

9-Б

 

Мови і літератури (мовно-літературний компонент)

Українська мова

2

2

2

 

Українська література

2

2

2

 

Іноземна мова (англійська)

3

3

3

 

Зарубіжна література

2

2

2

 

Суспільствознавство

Історія України

1,5

1,5

1,5

 

Всесвітня історія

1

1

1

 

Основи правознавства

-

1

1

 

Мистецтво

Музичне мистецтво

-

-

-

 

Образотворче мистецтво

-

-

-

 

Мистецтво

1

1

1

 

Математика

Математика

-

-

-

 

Алгебра

2

2

2

 

Геометрія

2

2

2

 

Природознавство

Природознавство

-

-

-

 

Біологія

2

2

2

 

Географія

2

1,5

1,5

 

Фізика

2

3

3

 

Хімія

2

2

2

 

Технології

Трудове навчання

1

1

1

 

Інформатика

2

2

2

 

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

 

Фізична культура

3

3

3

 

Усього

28,5+3

30+3

30+3

 

Додатковий час на навчальні предмети,

Факультативи індивідуальні заняття:

3

3

3

 

Індивідуальні заняття:

 

Математика

1

1

1

 

Українська мова

1

1

1

 

Англійська мова

1

1

1

 

Гранично допустиме навчальне навантаження

на учня

33

33

33

 

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної та варіативної складових, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

31,5+3

33+3

33+3

 

             

 

 

Робочий навчальний план

з навчанням українською мовою

комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №76»

Дніпровської міської ради на 2019-2020 н.р.

 

10 клас навчальний план закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою, згідно Типовим навчальним планом загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 408, таблиця №2 та 3

 

Кількість годин на тиждень у класі

Інформаційно-технологічний профіль

Базові предмети

27

Українська мова

2

Українська література

2

Зарубіжна література

1

Іноземна мова (англійська)

2+1

Історія України

1,5

Всесвітня історія

1

Громадянська освіта

2

Математика

3+1

Біологія і екологія

2

Географія

1,5

Фізика і астрономія

3

Хімія

1,5+0,5

Фізична культура

3

Захист Вітчизни

1,5+0,5

Технології

1

Інформатика

2+3

Разом

27+3+6

Варіативна складова

Додаткові голини на профільні предмети,окремі базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття

8

Індивідуальні заняття:

Математика

1

Українська мова

1

Гранично допустиме навантаження

33

ВСЬОГО (без урахування поділу класів на групи)

36+2

 

 

Робочий навчальний план

з навчанням українською мовою

комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №76»

Дніпровської міської ради на 2019-2020 н.р.

11 клас – навчальний план закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою, згідно Типовим навчальним планом загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 408, таблиця №2 та 3

 

Кількість годин на тиждень у класі

Інформаційно-технологічний профіль

Базові предмети

27

Українська мова

2

Українська література

2

Зарубіжна література

1

Іноземна мова (англійська)

2+1

Історія України

1,5 +0,5

Всесвітня історія

1

Математика

3+1

Астрономія

1

Біологія і еекологія

2

Фізика

3

Хімія

2

Географія

1

Технології

2

Інформатика

2+3

Фізична культура

3

Захист Вітчизни

1,5+0,5

Разом

27+3+6

Варіативна складова

Додаткові голини на профільні предмети,окремі базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття

8

Індивідуальні заняття:

Математика

1

Українська мова

1

Гранично допустиме навантаження

33

Всього (без урахування поділу кл. на групи)

36+2

 

 

 

1.   Тип навчального закладу

 Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа №76» Дніпровської міської ради, І-ІІІ ст.

2.   Структура закладу

Освітній рівень

Кількість класів

Орієнтовна

чисельність учнів

І ступень

(1-4 класи)

9

258

ІІ ступень

 (5-9 класи)

9

247

ІІІ ступень

(10-11 класи)

2

63

Усього

20

568

3.   Типові навчальні плани, за якими розроблено Робочий навчальний план закладу

Навчальні плани складено:

{c- для 1-2-х класів – з метою впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України за Типовим навчальним планом початкової школи, затвердженим наказом МОН України від 21.03.18 №268, таблиця1. (під кер. Савченко О.Я.);

-  для 1-х класів – з метою впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти за програмою складеною згідно Державного стандарту початкової освіти та освітньої програми «На крилах успіху» для учнів 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти, затвердженою наказом МОН України від 15.07.16 р. №834 відповідно до листа МОН України від 25.05.2018 №1/9-344, таблиця1. (під кер. Цимбалару А.Д.);

для 3-4-х класів - за Типовим навчальним планом початкової школи, затвердженим наказом МОН України від 20.04.2018 №407, (таблиця №1 до Типової освітньої програми);

для 5-9-х класів – за Типовим навчальним планом загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою, затвердженими наказом МОН України від 20.04.2018 №405, (таблиця №1 до Типової освітньої програми);

для 10-11-х класів – за Типовим навчальним планом загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою, затвердженими наказом МОН України від 20.04.2018 №408, (таблиця №2 та 3 до Типової освітньої програми), інформаційно-технологічний профіль.